Kontakty

Pořadatel:
VLTAVA LABE MEDIA a.s., 
se sídlem U Trezorky 921/2, Praha 5, Jinonice, 
IČ 01440578, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 18980. 

Kontakt:
e-mail: mladyzemedelec@vlmedia.cz

Kontaktní osoba pro organizační záležitosti:
Jan Paloncý
+420 732 216 270
mladyzemedelec@vlmedia.cz

Kontaktní osoba - vedení projektu:
Jana Švecová
mladyzemedelec@vlmedia.cz

Kontaktní osoba - vedení obchodu (partnerství):
Jiří Fejt
jiri.fejt@vlmedia.cz